Välkommen till Railit Tracker

AV LOKFÖRARE FÖR JÄRNVÄGEN

Bild

Nyhet


Dokumenthantering


15 maj 2017

Marknadens bästa app för lokförare och tågvärdar kompletteras nu med möjligheten för järnvägsföretag att ladda upp sina egna dokument till personalen och se läskvitton.


Läs mer »


Bild

Målsättning och Affärskoncept


Målsättning

Erbjuda Järnvägens aktörer den Plattform och de verktyg för samordning som krävs för punktlighet och därmed bidra till att stärka järnvägens konkurrenskraft.

Affärskoncept

Via en genuin förståelse av järnvägens aktörers behov, utgör vi en opartisk aktör som utvecklar och erbjuder den plattform och de verktyg som krävs på en avreglerad marknad.Teamet


Våra utvecklare har handplockats efter sin kompetens och arbetar virtuellt från Linköping, Blekinge och Västerås.

Vår 1st Line Support finns i Stockholm och 2nd Line Support består av våra utvecklare.

Huvudkontoret finns i Stockholm, nära centralstationen.

Marknadserbjudande

  • Railit kommer kontinuerligt att - utifrån en bedömning av branschens sammanvägda behov - vidareutveckla plattformen för att klara nya utmaningar
  • All utveckling kommer att finansieras av Railit och erbjudas marknaden genom uppgraderade licenserbjudanden
  • Ingen enskild aktör behöver stå för hela utvecklingskostnaden

Två huvudområden inom Realisering


För förbättrad realisering av tågplanen via verktyg som säkerställer att:

På spåren

De som arbetar på och med tågen
  • Har tillgång till nödvändig och uppdaterad information.
  • Kan kommunicera med varandra (även över operatörsgränser).

Utanför spåren

De som sköter om tågen på depåer och uppställningsspår
  • Kan flödesplanera.
  • Vet var tågen befinner sig.
  • Kan klarsignalera i flödet.

Anpassat efter rådande förhållanden (lokförarhytt, bangård etc)


Bild

RailitPlattformen


Railit Tracker är en oberoende realtidsplattform där järnvägens aktörer på lämpligt sätt (webb/app) kan se alla fordon på signalreglerade och på icke signalreglerade spår (depåer, uppställningsspår, i anläggningar etc).

Andra aktörer som förväntas styra eller utföra arbete på fordonen skall också kunna samordna och styra sina olika behov via plattformen.

Plattformen ägs, underhålls och vidareutvecklas av Railit och erbjuds järnvägens aktörer i form av licenser.

https://tracker.railit.se/

Hur fungerar det


Våra Produkter


Info Tracker

Trafik- & säkerhetsinformation, alltid uppdaterad, levererad på lämpligt sätt (webb/app)

Läs mer »

Change Tracker

Kontinuerligt uppdaterad information om vilka tåg och sträckor som drabbas av banarbeten

Läs mer »

Tracker Realtime

Realtidsgraf för att i tid kunna se konflikter och proaktivt planera om så att alla ser ny plan

Under utveckling

Tracker Planning

Grafisk planerarvy som visar grafisk bild över hur tågen kommer att gå (efter ändringar)

Under utveckling

INFO TRACKER

Information från Trafikverket, alltid uppdaterad, levererad på lämpligt sätt (webb/app) Tillhandahåller obligatorisk information i anpassat format.

Körorder, Linjeböcker, Trafikstörningar, Spårinfo mm.

Läs mer »

Change Tracker Bild
Info Tracker bild

CHANGE TRACKER - Banarbetsportalen

Visar vilka linjer, sträckor och tåg som påverkas av banarbeten.

Alltid uppdaterad med senaste information från TRV (BAP, BUP)

Läs mer »

Railit Tracker


Kontakta oss gärna
Katarina Engdahl

Katarina Engdahl

VD

info@railit.se

För hjälp och support support@railit.se

För övriga förfrågningar info@railit.se