Välkommen till Railit Tracker

Järnvägskompetens i digitala lösningar

AFFÄRSKONCEPT

Vi utvecklar järnvägsgeneriska SaaS-tjänster åt järnvägens aktörer

Relevant information för järnvägens aktörer hämtas från olika källor och lagras på ett genomtänkt sätt på Railits Tracker plattform.

Railit kombinerar olika datakällor för att skapa värdefull data/insyn och paketerar i ändamålsenliga applikationer.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet av järnvägen för att skapa för varje roll och syfte lämpliga verktyg, såsom app, webapplikation etc.

HUR FUNGERAR DET?

Alla produkter är fristående

Produkten kan enkelt sägas upp när man inte längre behöver den

Man betalar för produkten så länge man behöver den

Löpande uppgradering av produkten ingår

VÅRA TJÄNSTER

PLANERING

CHANGE TRACKER

Analysverktyg för att identifiera vilka tåg som kommer att drabbas av banarbeten och därmed behöver omplaneras.

Läs mer

TRACKER CHANGE PORTAL

Planeringsverktyg för genomförande av ändringsplanering, inkl ansöka om tåglägen hos TRV samt hålla ihop allt som kräver omplanering.

Läs mer

OPERATIVT GENOMFÖRANDE

INFO TRACKER + FLOW (C-DAS)

All information för att framföra tåg i digital form och uppdaterad i takt med tågets framförande. Stöd för ecodriving (FLOW) och erhållande av uppdaterad plan vid störning (C-DAS).

Läs mer

DIGITAL KLARGÖRING

Digitaliserad klargörningsprocess för bättre avgångspunktlighet. Integrerad med Info Tracker.

Läs mer

TRACKER OPERATIONAL DASHBOARD

Puntklighetsstatus och eventuell förseningsorsak för alla tåg som är ute och kör. Trafikverket ETA vs FLOW ETA på tåg som kör FLOW.

Läs mer

RAILITPLATTFORMEN

  • Railit Tracker är en oberoende realtidsplattform där järnvägens aktörer på lämpligt sätt (webb/app) kan se alla fordon på signalreglerade och på icke signalreglerade spår (depåer, uppställningsspår, i anläggningar etc).
  • Andra aktörer som förväntas styra eller utföra arbete på fordonen skall också kunna samordna och styra sina olika behov via plattformen.
  • Plattformen ägs, underhålls och vidareutvecklas av Railit och erbjuds järnvägens aktörer i form av licenser.

https://tracker.railit.se/

Till Plattformen

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express