SaaS TJÄNSTER

INFO TRACKER

För alla som jobbar på tåg – marknadens bästa tågapp innehållande nödvändig tåginformation.

  • Ingår gör Document Tracker via vilken man säkerställer att personalen erhåller och tar del av säkerhetsrelaterade och interna dokument.
  • Inkluderar möjlighet att administrera inhyrd personal.

Läs mer

CARGO TRACKER

För godsoperatörer som vill hålla sina kunder underrättade om när godset kommer fram.

Läs mer

CHANGE TRACKER

Verktyg som ger svar på frågan “vilka av våra tåg drabbas av banarbeten enligt den senast uppdaterade informationen från Trafikverket”.

Läs mer

TRACK WORK PLANNING TOOL

Track Work Planning Tool ger en översiktsbild av hur olika banarbeten kommer att påverka järnvägen i form av totalavstängning, enkelspårsdrift etc under årets olika veckor.

Läs mer

Track Work Planning Tool

INFRA CHANGE TRACKER

Verktyg som svarar på frågan “vilka ändringar i järnvägens infrastruktur kommer nästa trafikeringsår?”

Läs mer

SRPT (Strategic Resource Planning Tool)

Ger svar på vilka sträckor en operatör trafikerar samt var resurserna (fordon och personal finns) – ett ovärderligt stöd vid strategiska satsningsbeslut.

Läs mer

TRAIN TRACKER Manager

Train Tracker Manager ger en komplett bild av punktligheten hos alla tåg som är ute och kör på spåren med beräknad ankomsttid samt information om pågående trafikstörningar.

Läs mer

APIer

Flera av våra tjänster kan tillhandahållas via APIer.