TRACKER PLATTFORMEN

Plattform & SaaS applikationer byggs i verktyg som betraktas som industristandard och driftas hos Amazon.

  • Railit Tracker är en oberoende realtidsplattform där järnvägens aktörer på lämpligt sätt (webb/app) kan se alla fordon på signalreglerade och på icke signalreglerade spår (depåer, uppställningsspår, i anläggningar etc).
  • Andra aktörer som förväntas styra eller utföra arbete på fordonen skall också kunna samordna och styra sina olika behov via plattformen.
  • Plattformen ägs, underhålls och vidareutvecklas av Railit och erbjuds järnvägens aktörer i form av licenser.
  • Tekniker som används är Java, Aurelia, Spring, PostgreSQL.
Till Plattformen

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express