OM RAILIT

Om Railit

Railit har sedan 2015 arbetat för att möjliggöra för järnvägens aktörer att bedriva förbättring på kort och medellång sikt.

Relevant information för järnvägens aktörer hämtas från olika källor och lagras på ett genomtänkt sätt i Railits Tracker plattform.

Railit kombinerar olika datakällor för att skapa värdefull data/insyn och paketerar i ändamålsenliga applikationer.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet av järnvägen för skapa för varje roll och syfte lämpliga verktyg, såsom app, webapplikation etc.

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express
Hector Rail