OM RAILIT

Railit har sedan 2015 arbetat för att möjliggöra för järnvägens aktörer att bedriva förbättring på kort och medellång sikt.

Digitaliseringen av den svenska järnvägen är i full gång men det tar tid.

Railits mission är underlätta för järnvägens aktörer att åstadkomma förbättring på kort och medellång sikt.

Efter många år inom järnvägen vet vi att det finns många informationshål att fylla för att möjliggöra effektivisering.

Railit kombinerar olika datakällor för att skapa värdefull data/insyn och paketerar i ändamålsenliga applikationer.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet av järnvägen för skapa för varje roll och syfte lämpliga verktyg, såsom app, webapplikation etc.

Railits team av förändringsledare bistår med att se till att nya verktyg och arbetssätt verkligen används som tänkt så att önskad effekt uppstår.

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express