PLANERING

CHANGE TRACKER

Analysverktyg för att identifiera vilka tåg som kommer att drabbas av banarbeten och därmed behöver omplaneras.

Läs mer

TRACKER CHANGE PORTAL

Planeringsverktyg för genomförande av ändringsplanering, inkl ansöka om tåglägen hos TRV samt hålla ihop allt som kräver omplanering.

Läs mer

OPERATIVT GENOMFÖRANDE

INFO TRACKER

All information för att framföra tåg i digital form och uppdaterad i takt med tågets framförande. Stöd för ecodriving (FLOW) och erhållande av uppdaterad plan vid störning (C-DAS).

Läs mer

DIGITAL KLARGÖRING

Digitaliserad klargörningsprocess för bättre avgångspunktlighet. Integrerad med Info Tracker.

Läs mer

TRACKER OPERATIONAL DASHBOARD

Puntklighetsstatus och eventuell förseningsorsak för alla tåg som är ute och kör. Trafikverket ETA vs FLOW ETA på tåg som kör FLOW.

Läs mer