DIGITAL KLARGÖRING

Visar status för hela fordonsflottan. Om fordonet är  i trafik, parkerat på ett uppställningsspår eller om det står i en verkstad för underhåll.

Med Digitalklargöring finns alltid klargöringsprotokoll och andra checklistor redo att användas direkt i appen. Inga papper behöver skrivas ut och riskera att komma bort eller ligga på fel plats.

Eftersom alla alltid har samma bild över vilken status ett fordon har sparar man mycket tid och onödiga samtal. De digitala blanketterna är också mycket bättre för miljön än utskrivna papper.

  • Alla ser aktuell status för varje fordon. Inga telefonsamtal krävs för att hitta rätt fordon och utföra rätt åtgärder
  • Alla blanketter och protokoll är digitala. Full historik direkt i appen. Inga utskrivna papper behövs.

Intresserad av att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.