FÖRÄNDRINGSLEDNING

Det många underskattar är att verktygsstödd förändring kräver 30% systemutveckling och 70% arbete med att få människor att vilja och kunna arbeta på rätt sätt i verktygen.


Detta gäller inte minst i traditionsrika branscher med hög grad av digital omognad.


Förändringsteamet arbetar med att se till att verktygen används på rätt sätt för att åstadkomma förändring IRL (In Real Life) för att önskad effekt skall uppnås.


Vårt konsultteam leds av Marie Dagerholm.

Marie Dagerholm
  • Marie är Civilingenjör som under många år arbetat med att leda förändringen inom SJ:s planering av Trafikplanering (Tidtabeller, Omlopp, Fordon och Personal).
  • Därefter fick hon på Hector Rail lära känna godsbranschen i rollen som COO.
  • Idag arbetar Marie med att hjälpa andra åstadkomma förändring IRL (In Real Life).

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express