INFO TRACKER

Info Tracker visar realtidsuppdaterad information som uppdateras i takt med tågets framförande.

  • Uppdaterad, obligatorisk information från Trafikverket, ändamålsenligt levererad.
  • Senaste linjeböckerna och företagsinterna säkerhetsdokument i digital form med uppföljningsmöjlighet.
  • EcoDriving med FLOW Tracker för S-DAS (Stand Alone Driver Advisory System) och C-DAS (Connected Driver Advisory System).
  • Realtidsuppdaterade prognoser, beräknade på tågens exakta position.
  • Lokförare och tågvärdar har alltid samma bild av nuläget. Info Tracker visar realtidsuppdaterad information som uppdateras i takt med tågets framförande.

Spåren är gemensamma – alla skall kunna se och kommunicera med alla.

FLOW – EcoDriving

Hjälper föraren att anpassa hastigheten med hänsyn tagen till tågets punktlighet och exakta position vilket ger en mjukare och behagligare resa och minskar slitage på fordonet.

Tågets position och punktlighet delas med övriga funktioner i InfoTracker vilket gör att alla alltid har samma information.

  • Vid körning med C-das kommer trafikledning och operatör ha exakt samma bild över hur tåget ligger till. Ger mycket tillförlitliga prognoser för när ett tåg kommer vara framme.
  • Vägleder föraren i att köra precis så snabbt som det behövs. Sparar material, miljö och ger passageraren en mjukare resa och därmed en bättre upplevelse.

Anslutningar

Verktyg för personal ombord och trafikinformatör som ger en snabb och överskådlig bild över hur tåg på väg till eller ifrån en viss plats ligger till. Realtidsuppdatering som bygger på tågets exakta position hämtas från FLOW. Man får därför en prognos som hela tiden uppdateras i realtid och alla har samma information.

 • Ombordpersonal har samma information som föraren. Man behöver inte ringa varandra och fråga eller ge statusuppdatering.
 • Mer tillförlitlig prognos för när tåget kommer vara framme.

Körorder

Här finns information som lokföraren behöver om det egna tåget:

Obligatorisk trafiksäkerhetsinformation som krävs för att få framföra tåg, presenterad på ett överskådligt sätt.

Trafikverket producerar två dokument: körplan samt tågorder. Dessa två sammanställs här till ett, så att trafiksäkerhetsinformationen visas på rätt ställe i körplanen.

 • Inga papper behöver skrivas ut.
 • Vid ändringar uppdaterar man enkelt till en ny körorder.
 • Körordern är integrerad med andra vyer tex Tågläget. Du slipper bläddra mellan vyer och kan hålla fokus på körningen.

Tågläge

Ger en översiktsbild av tåg (med operatör) som befinner sig i närheten, samt deras positioner och rättidighet. Utifrån tågläget kan lokföraren planera sin körning och agera proaktivt då informationen om vad som väntar längre fram på sträckan finns tillgänglig.

Vid användning av tågläge…
– minskar antalet samtal till Trafikverket då lokföraren har en översikt över trafikläget.
– reduceras informationsbrist och onödiga förseningar.

Trafikstörningsinfo

Här finns information om eventuella trafikstörningar som går att söka efter via plats, tåg eller senaste händelser. Vid allvarligare eller större störningar syns det även på startsidan. Lokföraren behöver inte ringa till Trafikverket för att få störningsinformation och slipper därmed sitta i telefonkö för att få nödvändig information.

Linjeböcker och Dokument

Här finns alla linjeböcker samlade i surfplattan/mobilen, automatiskt synkroniserade med Trafikverket. Här lägger man även upp företagsinterna dokument som behöver styras mot olika grupper av mobil personal.
Funktioner för att på ett överskådligt sätt kunna följa upp att dokument når ut till rätt personer och bekräftelse att informationen tagits emot hanteras enkelt i appen och via ett administratörgränssnitt som man når via vår plattform.

 • Inga papper behöver skrivas ut och administreras- allt finns digitalt.
 • Enkelt att följa upp att dokument nått ut till rätt mottagare.
 • Enkelt att följa upp att dokument har lästs.

Spårinfo

Visar spårinformation på en trafikplats för ankommande och avgående tåg. I Spårinfo får du en översikt för vilka tåg som kommer till ett visst spår samt aktuell position för tåget just nu. Spårändringar gjorda av Trafikverket visas samt inställda tåg för platsen. Spårinfo ger föraren och tågvärdar möjlighet att bilda sig en uppfattning om läget vid förseningar på en viss plats och kan då agera proaktivt och informera resenärer ombord på tåget.

 • Ger möjlighet att planera sin ankomst utifrån vilket spår man erhåller.
 • Proaktiv planering då spårändringar syns direkt i appen och alla får informationen samtidigt.

Telefon

Telefonnummer till alla driftplatser finns direkt i appen, här finns också möjlighet att ha interna telefonnummer. Sökfunktion på TPL:namn, nummer eller namn. Interna nummer administreras på ett enkelt sätt från vår plattform.

 • Ring enkelt en trafikplats eller annat tåg direkt från appen.
 • Snabb tillgång till alla nödvändiga larmnummer på driftplatserna.

Intresserad av att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.