Välkommen till Railit Tracker

Järnvägskompetens i digitala lösningar

Railit Tracker loginpage

AFFÄRSKONCEPT

Vi utvecklar järnvägsgeneriska SaaS-tjänster åt järnvägens aktörer

Relevant information för järnvägens aktörer hämtas från olika källor och lagras på ett genomtänkt sätt på Railits Tracker plattform.

Railit kombinerar olika datakällor för att skapa värdefull data/insyn och paketerar i ändamålsenliga applikationer.

Vi använder vår kunskap och erfarenhet av järnvägen för att skapa för varje roll och syfte lämpliga verktyg, såsom app, webapplikation etc.

RAILITPLATTFORMEN

  • Railit Tracker är en oberoende realtidsplattform där järnvägens aktörer på lämpligt sätt (webb/app) kan se alla fordon på signalreglerade och på icke signalreglerade spår (depåer, uppställningsspår, i anläggningar etc).
  • Andra aktörer som förväntas styra eller utföra arbete på fordonen skall också kunna samordna och styra sina olika behov via plattformen.
  • Plattformen ägs, underhålls och vidareutvecklas av Railit och erbjuds järnvägens aktörer i form av licenser.

https://tracker.railit.se/

TEAMET

Våra utvecklare har handplockats efter sin kompetens och arbetar virtuellt från Blekinge.

Vår 1st Line Support finns i Stockholm och 2nd Line Support består av våra utvecklare.

Huvudkontoret finns i Stockholm, nära centralstationen.

VÅRA PRODUKTER

INFO TRACKER

Trafik- & säkerhetsinformation, alltid uppdaterad, levererad på lämpligt sätt (webb/app).

Läs mer

CHANGE TRACKER

Kontinuerligt uppdaterad information om vilka tåg och sträckor som drabbas av banarbeten.

Läs mer

CARGO TRACKER

För godsoperatörer som vill hålla sina kunder underrättade om när godset kommer fram.

Läs mer

SRPT

Ger svar på vilka sträckor en operatör trafikerar samt var resurserna (fordon och personal finns) – ett ovärderligt stöd vid strategiska satsningsbeslut.

HUR FUNGERAR DET?

Alla produkter är fristående

Man kommer in via den produkt man har störst behov av

Man betalar för produkten så länge man behöver den

Produkten kan enkelt sägas upp när man inte längre behöver den

Löpande uppgradering av produkten ingår

KONTAKTA OSS

Katarina Engdahl

Katarina Engdahl

För hjälp och support
support@railit.se

För övriga förfrågningar
info@railit.se

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express
Hector Rail