TEAMET

Utvecklarteamet

  • Våra utvecklare handplockas för sin kompetens inom de teknikområden som krävs.
  • Vi lär dem järnvägens mysterier och diplomerar dem som järnvägskompetenta utvecklare.
  • Vi arbetar virtuellt, i nuläget primärt från Stockholm och Blekinge.

Supportteamet

Vi erbjuder 1st Line Support via mail dagtid, vardagar. 2nd Line support utgörs av våra utvecklare.

Huvudkontoret

Som även fungerar som mötesplats, finns i Stockholm nära Centralstationen.

Några av Railits uppdragsgivare

Arlanda Express