Förväntade fel:

  • Tidtabellen kan diffa mot det vi ser i produktion, man kan få andra tider i Betan. För vissa trafikplatser saknas statusuppdatering helt.
  • Inga ändringar som görs operativt (efter fastställandet av tidtabellen) kommer med. T.ex om tåget man följer leds om (operativ ändring) så får vi inte den uppdaterade informationen i Betan.
  • Eventuella J-koder kommer att synas men man kan inte besvara dem i Betaversionen.
  • I tågläget så har vi sett att det finns ett behov av att förtydliga det egna tåget så att det blir lättare att se i vyn. Detta arbetar vi in till nästa version och Beta-test 2.

Vad vi vill se: 

  • Att Core/OTN-valet fungerar i vyerna som är aktuella för test.
  • Att all information man normalt sett ser finns (även om den inte stämmer exakt med produktion).
  • OBS: Begreppet Core kan komma att ändras, vi har flaggat det till trafikverket.
Inställningar
Denna delen av testprotokollet testar inställningsvyn i Info Tracker.
Menyträd och Symboler, Jobba Offline
Denna delen av testprotokollet testar Menyträd och symboler samt Jobba Offline i Info Tracker.
Tågstatus, Tågläge och Följ Tåg
Denna delen av testprotokollet testar Tågstatus, Tågläge och Följ tåg i Info Tracker. OBS: Tågläge kräver platta i liggande läge.