Dokumenthantering

Marknadens bästa app för lokförare och tågvärdar kompletteras nu med möjligheten att för järnvägsföretag ladda upp sina egna dokument till personalen och se läskvitton. I Trackerplattformen kan avsändaren styra vem som behöver informationen baserat på till exempel personalkategori, sträcka eller fordonsutbildning. Här kan avsändaren även se vilka personer som har kvitterat mottagande (viktigt efter perioder…

Testa våra produkter!

Tågappen Info Tracker – All information – alltid uppdaterad – som behövs under tågets framförande! Godskundernas hjälp Cargo Tracker – När beräknas godset ankomma? Planeringsverktyget Change Tracker – Hur drabbar banarbetena våra tåg? Gå till tracker.railit.se för att börja testa!

Cargo Tracker

Nu lanserar vi Cargo Tracker för godsoperatörer som vill förse sina kunder med ett verktyg som visar när godståget (och godset) beräknas ankomma. Beräknad ankomsttid uppdateras kontinuerligt baserat på senaste informationen från Trafikverket. Godsoperatören kan från Trackerplattformen själv bestämma vilka tåg varje kund ska kunna se och under vilken period. I kartan färgkodas tågstatus (i…