Nyheter15 maj 2017

Dokumenthantering

Marknadens bästa app för lokförare och tågvärdar kompletteras nu med möjligheten att för järnvägsföretag ladda upp sina egna dokument till personalen och se läskvitton.

I Trackerplattformen kan avsändaren styra vem som behöver informationen baserat på till exempel personalkategori, sträcka eller fordonsutbildning. Här kan avsändaren även se vilka personer som har kvitterat mottagande (viktigt efter perioder av ledighet exempelvis).

Allt lagras för uppvisning vid en säkerhetsinspektion.

Dokumenthanteringen ingår i Info Tracker, men vi kan också erbjuda integration i andra appar.


21 oktober 2016

Testa våra produkter!

 • Tågappen Info Tracker - All information - alltid uppdaterad - som behövs under tågets framförande!
 • Godskundernas hjälp Cargo Tracker - När beräknas godset ankomma?
 • Planeringsverktyget Change Tracker - Hur drabbar banarbetena våra tåg?

Gå till tracker.railit.se för att börja testa!


23 augusti 2016

Cargo Tracker

Nu lanserar vi Cargo Tracker för godsoperatörer som vill förse sina kunder med ett verktyg som visar när godståget (och godset) beräknas ankomma.

Beräknad ankomsttid uppdateras kontinuerligt baserat på senaste informationen från Trafikverket.

Godsoperatören kan från Trackerplattformen själv bestämma vilka tåg varje kund ska kunna se och under vilken period. I kartan färgkodas tågstatus (i tid, före tidtabell eller försenat) och statusmail sänds ut till kunderna. Frekvensen på meddelandena ökar vid försening.

Kontakta oss för mer information: info@railit.se.


16 november 2015

Testa Info Tracker

Nu finns möjlighet att testa Info Tracker, appen för alla som jobbar på tågen. I takt med tågets framfart realtidsuppdateras all nödvändig trafikverksinformation. Man kan

 • se sin position i förhållande till andra tåg
 • köra proaktivt
 • se driftstörningar på sträckan
 • beräkna försening
 • se vilka anslutningar som kommer att hålla
 • se spår vid uppehåll
 • Maila företag, namn och telefonnummer till info@railit.se för att testa appen under en vecka
 • Därefter kan licensavtal tecknas för fortsatt tillgång

Läs mer om Info Tracker »


21 september 2015

Demoversion Change Tracker - Sluta undra hur den föränderliga banarbetsplaneringen kommer att slå på de egna tågen!

Nu lanserar vi Change Tracker – det verktyg med vilket järnvägens planerare alltid kan se hur senaste versionen av Trafikverkets banarbetsplanering (BAP, BUP, revision) påverkar de egna tågen.

Sökfunktioner i Change Tracker

 • Sök på period & stäcka se av banarbeten berörda tågnummer per sträcka, veckodag och datum.
 • Sök på visst banarbete se av banarbeten berörda tågnummer, presenterade per sträcka, veckodag och datum.
 • Sök på tågnummer se vilka dagar som tåget berörs av banarbete.

Gå till tracker.railit.se för att kunna testa Change Tracker med T15 som grund.

Kontakta oss för information om licenser avseende Change Tracker T16 som lanseras i början av oktober (efter fastställelsen).

Vi strävar efter att fylla informationshålen i järnvägen!