Produkter - Change TrackerChange Tracker visar alltid den senaste uppdaterade informationen om vilka tåg och sträckor som drabbas av banarbeten från TRV.

Listar alla platser och tåg som kolliderar med banarbeten.

Alltid uppdaterad med senaste information från Trafikverket (BAP, BUP).

Sökfunktioner

  • Sökning på visst banarbete.
  • Sökning på tidsintervall i kombination med stäcka / sträckor.
  • Resultaten presenteras i listform.

Kommande version även i grafform

Bild